Szent-Ivány Kinga

Harangozó Gyula-díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus

SINKOVITS IMRE SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET


30 éves előadói pályafutással és 26 évi tánctanítással a hátam mögött minden nap rájövök, hogy még mindig van mit tanulni. Legfőbb szakmai mestereim Kun Zsuzsa, Ladányi Andrea, Földi Béla, Román Sándor, Horváth Csaba, Lőrinc Katalin, Fodor Antal, Iglódi István és Bozsik Yvette. A tőlük tanultakat és a velük való közös munka során felhalmozódott tapasztalatokat igyekszem átadni tanítványaimnak.

A mozgástanításának célja a testtudat, a fizikai kondíció és az állóképesség fejlesztésén túl a tanulók megismertetése fizikai jelenlétük lehetőségeivel, illetve korlátaival. Fontos a nonverbális közlésmód, a testbeszéd megértetése és használhatóvá tétele, valamint a test alkalmassá tétele különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére. A mozgásban fellelhető szabadságérzet megtapasztaltatása pedig elengedhetetlen.

Az évek során elmélyítettem a tudásomat az oktatási módszerek és pedagógiai eszközök világában, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a művészetoktatás területén végzett munkám módszertanilag tudatos, ezáltal pedig hatékony és eredményes lehessen, a folyamatosan változó korosztályok igényeinek megfelelően. Szerencsés vagyok, hogy lehetőségem van pedagógusként, alkotóként, művészként és anyaként is létezni. Ennek köszönhetően a megtapasztalt technikai, művészi, érzelmi élmények az átadni kívánt tudást gazdagítják.

Így lehetőségem van olyan színészeket és művészeket nevelni, akik komplex, sokoldalú és különböző típusú táncstílusokban is otthonosan tudnak mozogni.