Antal Zsolt

Egyetemi docens, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, a Németh Antal Drámaelméleti Intézet intézetvezetője

A NÉMETH ANTAL DRÁMAELMÉLETI INTÉZET

Hogyan hatják át a Németh Antal Drámaelméleti Intézet mindennapjait a történelmi gyökerek?

Fontos célunk, hogy hallgatóink, mint a jövő színházi játékát alakító, befolyásoló szereplők megismerjék a magyar színháztörténet nagy korszakait és szemléletét. A teljesség igénye nélkül, Németh Antal, Hevesi Sándor, Harag György és mások drámaelméleti nézetei mind a mai napig meghatározói a színházi dramaturg-oktatásnak. A Drámaelméleti Intézet oktatói az időszerű dramaturgiai kérdések vizsgálata és oktatása közben is pontosan tudják, hogy az igazi modernség a drámai építkezés leglényegesebb műfaji szabályait nem törli el, sőt eredeti módon képes újrafogalmazni a több évszázados színpadi hagyományokat is.

Milyen minőségi célokat tűzött ki maga elé az intézet?

Az intézeti munka folyamatosságának és színvonalának biztosítása, fenntartása állandó feladat és kihívás. Különösen így van ez az intézet keretében működő dramaturg- és drámainstruktor-képzéseknél, ahol elvárás, hogy a hallgatók tanulmányaik végére kiemelkedő kommunikációs kompetenciával, érzelmi intelligenciával, kreativitással és problémamegoldó képességgel rendelkezzenek. Ezért a képzéseket és az oktatói munkát széleskörű kutatásokra és tananyagfejlesztésre is alapozzuk. Erre épül a kiscsoportos személy- és gyakorlatközpontú képzés, az egyes tevékenységek ellátásához szükséges szakmai-művészeti kompetenciák elsajátítása és a hamarosan szakkollégiumi háttérrel is rendelkező tehetséggondozás.

Milyen tudással, értékrenddel, szemléletmóddal gazdagodnak a hallgatók?

Illyés Gyula azt írja egy helyütt: „…a jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen a helyes gondolkodás tanításával kell kezdeni.” Az gondolkodik helyesen, „aki az igazat keresi.” Mivel történelmünk és kultúránk az identitásunk alapja, tudnunk kell az „igazságot” arról, hogy kik vagyunk, mi történt velünk, milyen örökséggel rendelkezünk. A kollektív és az egyéni történetek bemutatásában pedig az egyik legnagyobb kulturális közvetítő a színház. Ezért a 21. századi magyar színházművészetnek sokkal nagyobb a felelőssége és a feladata, mint más időkben. Azok művelhetik magas művészi hőfokon, akikben van hit, remény, szeretet és akarat. Egyetemünk hallgatói olyan alapot kapnak, amelyre támaszkodva a jövőben is meglesz bennük a bátorság az igaz értékek felmutatásához és képviseletéhez.

Hogyan működik a közösségi élet az Elméleti Intézetben?

Minden oktatáshoz kapcsolódó és közösségi megnyilvánulásban ott van az értékteremtés, a másik megbecsülésén alapuló művészi-szakmai produktumok létrejöttének nemes igénye és élménye. Ez a szemléletmód az egyetemi foglalkozásokon és a külső helyszíneken szervezett, hazai és nemzetközi programokon egyaránt érvényesül. Ezek keretében hallgatóinknak az egyetemes kultúra mellett lehetősége nyílik a magyarság kulturális hagyományait, történelmi gyökereit is korszerű formában megismerni. Ezt szolgálta például tavaly ősszel a kaposvári Csiky Gergely Színház exkluzív látogatása, majd a Kassai Lajos Lovasíjász Iskolájában szervezett több napos alternatív képzés Kaposmérőn. November végén Kolozsváron tekinthették meg hallgatóink a Hamletet Tompa Gábor, a Macbethet Silviu Purcărete rendezésében.